wz

80. výročí založení

Masarykovy ZŠ Návsí

 

 

 

Co  můžeme dětem nabídnout? 

 

Kvalitní vzdělání, velké možnosti využití volného času v podobě mimoškolních akcí a kroužků, práci v keramické dílně“čarodějů“. Připravujeme prezentační učebnu s interaktivní tabulí, která posune výuku našich dětí zase o kus dopředu.

  Přístup učitelů jen založen na vzájemné důvěře, úctě, kamarádství a pochopení problémů žáků.

Přijďte se podívat, jak se škola mění!

 

Máme:

1/odbornou výuku ve všech předmětech, o čemž svědčí výborné výsledky a úspěchy  žáků u přijímacích zkoušek

 

2/ kvalitní vzdělání v jazycích – anglickém, německém i ruském, možnost se dále vzdělávat v  odpoledních kurzech AJ na naší škole

 

3/ kvalitní základ při práci na PC (máme jednu z  nejlépe vybavených  počítačových učeben v okolí. Škola je školícím střediskem v počítačové gramotnosti na Jablunkovsku

a  na Třinecku)

 

4/ ,,Škola hrou“, jak řekl J.Á. Komenský. A k tomu, aby žáky učení bavilo a  průběh výuky byl  zajímavý, slouží  plně vybavené odborné učebny (učebna fyziky, chemie a přírodopisu, počítačová učebna, učebna jazyková a kuchyňka).

 

5/  Každého žáka jistě potěší, že má škola nejen tělocvičnu, ale i hřiště z tartanu. Je využíváno žáky v tělesné výchově, sportovní výchově, v  různých odpoledních sportovních kroužcích, a ve volném čase.

 

6/  Při budově ZŠ Návsí se taky nachází knihovna. Slouží žákům i široké veřejnosti. Surfování po internetu je tu zdarma. Již několikrát se zde konaly přednášky různých spisovatelů a cestovatelů k doplnění učiva.

 

7/  Všichni žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně. Šk. jídelna dodržuje plán zdravé výživy a vaří  výborně.

 

8/ V sedmém ročníku si žáci vybírají mezi třemi volitelnými předměty, a to mezi informatikou, sportovní výchovou a anglickou konverzací, a účastní se sedmidenního lyžařského výcviku v překrásné přírodě Beskyd na chatě Gírové.

 

9/ účastníme se všech vědomostních i sportovních soutěží

 

10/ máme celou řadu zájmových kroužků: z fyziky, chemie, fotbalu, ručních prací, novinářský, volejbalu, florbalu…..

 

11/ velké nadšení vzbuzuje mezi žáky práce v nově otevřenéškolní KERAMICKÉ dílně

 

              Exkurze

8. ročník – planetárium Ostrava a Hornické muzeum,ÚP Třinec

9. ročník – Osvětim a Vělička, OÚ Návsí

 

 

ŠKOLNÍ SAMOSPRÁVA -  volení zástupci tříd se jednou měsíčně schází a řeší problémy žáků a plánují různé akce a soutěže. Škole jde hlavně o bližší spolupráci s žáky a dává jim možnost vyjádřit se k jejich problémům a přáním.

 

Celý rok se body ze všech  školních soutěží zapisují do ŠKOLNÍHO VLÁČKU. Třída, která nasbírá nejvíce bodů, jede na x-denní pobyt na chatu v Jasení.

 

FARAONšk. časopis, do kterého mohou žáci přispívat svou troškou do mlýna.

 

 

Připravujeme:

1/ multimediálníí učebnu s interaktivní tabulí

2/ od školního roku 2007 výuku podle nového školního

    vzdělávacího  programu :ŠVP

 

Nabízíme učení v menším třídním kolektivu a tím samozřejmě lepší  výsledky práce, je více času věnovat se pomalejším žákům a naopak rozvíjet myšlení bystřejších.

 

Těšíme se na Vás!!!