wz

Humanitární den

 

na Masarykově základní škole v Návsí se uskutečnil v pondělí 7. května.

 

V 1. části dopoledne se žáci pod vedením třídních učitelů seznámili se zásadami Požární ochrany. Pak následoval přesun žáků podle evakuačního plánu před školu. Tam následovala praktická část. Ředitel školy pan Dostál ukázal žákům zacházení s hasicími přístroji, vodním a práškovým.

Ve 2. části jednotlivé třídy odešly do okolí Návsí. Činnost byla organizována opět třídními učiteli. Součástí programu byly praktické činnosti ze zdravovědy a orientace v terénu.

Některé třídy odešly směr Filípka, jiní do různých lokalit v Návsí. Mnozí pak v závěru dopoledne zamířili na krásné hřiště Sportovního klubu v Návsí a věnovali se míčovým hrám.

Počasí nám přálo, a tak účastníci Humanitárního dne byli jistě spokojeni.