wz

PC učebna
 

 

 

 

 

 

 

 

To je naše chlouba, která existuje již 10 let. Nachází se ve 3. poschodí naší školní budovy. Tu by mohly závidět mnohé školy.

V učebně máme 17 žákovských počítačů typu AMD Athlon 1800+ s monitory AOC 17, klávesnicemi a optickými myšmi, sluchátky a jeden řídící SERVER s procesorem P4 s rychlostí 2 GHz  a s patřičným příslušenstvím. Počítače jsou propojeny v počítačové síti pro sdílení programů uložených na serveru a pro možnost komunikace počítačů mezi sebou pomocí Neetmetingu.

Síť je využívána také pro přístup k internetu, a to pomocí  bezdrátového  připojení. Všichni žáci mohou pracovat s internetem najednou.

V učebně se nachází také datový projektor, který je využíván ve výuce informatiky i v ostatních předmětech.

Na stěnách učebny jsou pověšeny různé obrázky a nákresy, které nám usnadňují výuku (např.je popsáno okno, tlačítka, skříň PC, klávesnice, průzkumník, atd…) a umožňují rychlou orientaci v daném problému.

 

Dovednost pracovat s výpočetní technikou se stále více stává součástí našeho běžného života, tzv. počítačové gramotnosti. Proto chce naše škola umožnit dětem, které mají o práci s počítačem hlubší zájem, již od 6. třídy, rozšířenou výuku v informatice a výpočetní technice.

 

 

 

 

 

 

Výuka probíhá povinně:

 

V 6. r.  – praktické činnosti

V 7. r. , 8. r., 9. r. – povinně volitelný předmět INFORMATIKA

 

Kromě toho na škole pracuje  počítačový kroužek:    

5. r. – p. uč. Mgr. P. Stopa

 

 

Počítače se také využívají v dalších předmětech (matematika, chemie, přírodopis, český jazyk, rodinná výchova, zeměpis…). Díky programům, které v počítačích máme, si obohatíme výuku, zopakujeme si učivo a vyzkoušíme si své znalosti.

 

Návštěvnost v PC učebně se řídí dle rozvrhu PC učebny.

 

Ve druhé počítačové učebně, která se nachází ve druhém patře, je umístěno 7 PC pro dyslektiky, kteří se pomocí vhodných programů, sloužících k nápravě poruch učení ,zdokonalí ve čtení a psaní. Jejich výuka probíhá pomalu, s důrazem na správné a hlasité čtení.

Jeden počítač je umístěn také ve sborovně a slouží všem učitelům k běžným a drobným pracím. Dále v ředitelně, v pracovně pana zástupce, v  kabinetech matematiky, češtiny, dějepisu , fyziky a  chemie a také nejstarší počítače jsou ve školní družině a slouží k zábavě dětí.Všechny  jsou vzájemně propojeny do počítačové sítě na řídící počítač v počítačové učebně.