wz

DEN ZEMĚ 
MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁVSÍ

21. DUBNA 2006      

 V rámci ekologické výchovy a rozvoje tělesné kondice našich žáků a pedagogů se uskuteční na naší škole Den Země. Tato akce zahrnuje aktivity spojené se sběrem a třídění odpadu, dalšího možného využití odpadu, s úklidem okolí obce Návsí a štafetovým během vybraných zástupců tříd.

Cílem je:- vzbudit u dětí smysl pro ekologické cítění
               - sběr a třídění odpadu
pomoc při čištění okolí školy a obce
 další využití odpadu (PET lahví)
rozvoj tělesné kondice
pomoc tělesně postiženým
společné prožití dne v soutěžním duchu

V průběhu dne proběhnou následující aktivity:

 SBĚR PET LAHVÍ
(ve dnech 10. - 21. 4 žáci sbírají PET lahve do pytlů, jež jsou počítány a uschovávány na příslušné místo v zadní šatně na nové bodově)

SBĚR VÍČEK
(ve dnech 10. - 21. 4 žáci sbírají víčka z PET lahví, jež jsou taktéž počítány)

VÝROBA PŘÍŠER Z PET LAHVÍ
(v časovém limitu jsou po třídách vyráběny PET lahvové příšery a následně vystaveny na příslušném místě s přilepenou cedulkou třídy)

SPORTOVNÍ ŠTAFETA
(sportovnědovednostní štafeta tříd v tělocvičně školy – 6- ti členná družstva)
disciplíny:1. St – překážkový běh, slalom s pálkou a míčem, švihadlo, hod na koš, šplh
                    2. St – překážkový běh, slalom s míčem, švihadlo, hod na koš, šplh,
                                obratnost s míčem

SBĚR ODPADU V OBCI
(sběr odpadu do pytlů ve vymezené lokalitě v obci Návsí , uložení před obecní úřad)

1. st minimálně 2 pytle za třídu
2. st minimálně 4 pytle za třídu

Jednotlivé aktivity budou vyhodnocovány, zapisovány do Školního vlaku a nejlepší třída navštíví Bowling v Jablunkově.
 

Výsledky soutěží:

Sběr PET víček 1. 8.B 6566 ks
  2. 2.A 2177 ks
  3. 6.A 2069 ks
Sběr PET lahví 1. 6.A 2045 ks
  2. 5.A 1860 ks
  3. 9.B 1016 ks
Výroba příšer 1. 9.A  
  2. 1.B  
  3. 2.A, 7.A, 9.B