wz

Den Země- Jarní kalendárium

Další celoškolní projektový den se týkal ochrany životního prostředí.

Součástí byla i výzva pro školáky, pod názvem "Miliarda stromů pro planetu Zemi", která byla vyhlášena MŠMT. K akci se oficiálně přihlásil ministr životního prostředí Martin Bursík a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Dana Kuchtová.

Ke Dni Země byla zřízena ve 2. poschodí naší školy informační nástěnka, která seznamovala žáky s průběhem dne. Tento den totiž pracovali ve dvou typech dílen, a to ve vědomostních a dovednostních. Pod nástěnkou byly záznamové archy, do kterých se žáci zapsali  podle tématu, které je zaujalo a kterému se chtěli věnovat.

 

1/  8 vědomostních dílen –  po 18 až 19 žácích ( 4-šesťáci, 4- sedmáci, 5- osmáků, 5- deváťáků) – první dvě vyuč. hodiny

    Téma: ekologie, energie a její úspora  hýbe světem

1.    M – p. Dziadková 

2.    Č – s. Muchová, p. Sikorová

3.    Z – p. Bulawová

4.    D – p. Majetný

5.    A – p. Šnajdr

6.    Ch – p. Komárková

7.    Př – p. Hartlová

8.    F – p. Zemanová

 

K dispozici byla dále PC učebna a multimediální učebna č.2.

Každá dílna obdržela 4 výkresy A3 pro 4 skupinky a skupinky si lepily a popisovaly ukázky práce z dílny ( kreslily, lepily křížovku, nakreslily pokus, udělaly tabulku, napsaly článek, dotazník a závěr, zajímavost, podle toho, čím se zabývaly.

 

Učitel:  si připravil testíky, hádanky, křížovky, tabulky, mapky k zakreslení, vyhledávání v encyklopediích  a zpracování na internetu,…..

Žáci: si donesli psací potřeby, lepidlo, nůžky, pastelky, fixy, články z novin?...

 

2/ 16 dovednostních dílen čili workshopů

Žáci  pracovali ve věkově různorodých dílnách od 1. tř.až po 9. tř.V každé třídě bylo asi 16 žáků.

Týden dopředu  všichni žáci věděli, kam patří a co budou dělat. Učitelé se s nimi domluvili, co si přinesou do pracovních dílen.

1. Zpracování dřeva – oprava ptačích budek, návštěva pily

p. uč. Dziadková

2. Keramická dílna – výroba misek pod  květináče

p. uč. Muchová

3. Povídání o rybaření – zajímavá beseda se zasloužilým rybářem

   o rybách, racích a…

p. uč. Bulawová, p.uč. Sikorová M

4. Naše řeka Olšeúklid jejího toku, udělejme něco pro její čistotu!

p. uč. Majetný

5. Rozvrh hodin recyklace starých knih na novou pomůcku

p. uč. Šnajdr

6. Domácí čistička vody –  udělej si

p. uč. Komárková

7. Chráněná krajinná oblast Návsí a okolí – poznej a chraň

p. uč. Hartlová

8. Co s odpadovým materiálem?- tajné výrobky

p. uč. Zemanová

9. Ovčí vlna jak ji neznáte

p. uč.  Demková

10. Kuchtíci a kuchtičky - vaříme zdravě v kuchyňce

p. uč. Bojková

11. Ekologický zpěvníkzpíváme, hledáme a tvoříme  písničky

p. uč.  Linková

12. Pokojové rostliny a péče o nějak na to ?

p. uč.  Pavlíková, p. uč. J. Bulawová

13. Zdravý styl životasprávná volba

p. uč. Byrtusová

14. Lavice netradičněrenovace a lepení

     ubrouskovou technikou (D e c o u p a g e)

p. uč. Sikorová S.

15.Velikonoce za dveřmi -  zkrášlujeme si svůj domov

p. uč.  Siudová

16. Plastovník co udělat pro to, aby vyrostl na školní zahradě

p. uč. Stopa

17. Sázení stromků u Mateřské školky Kaštánek

     sázení zajistí speciální četa chlapců z 9. tř. pod vedením

 p. řed. Dostála  a  p. uč. Cwika