wz

"O t e v í r á n í    s t u d á n e k"

 

Je slunečné páteční ráno 5. května 2006. Všechny děti z 1. st. se seřadily před školou v Návsí. Tam už na ně čekalo několik ochránců přírody, kteří všechny přivítali a rozdali každému osvěžující nápoje.

Kolem 7:45 se každá třída vydala se svým vyučujícím a jedním z ochránců přírody určenou trasou do Kostkova. Žáci 4. a 5. tříd prošli části Rohovec a asi po hodině chůze jim byly rozdány odpadkové pytle, do nichž sbírali odpadky kolem stromů, na březích studánek i podél lesních stezek. Zanedlouho všichni došli s plnými pytli odpadků k penzionu v Kostkově. Každá třída dostala diplom s podpisy žáků své třídy a plakát o ochraně přírody.. Všichni byli také odměněni otiskem razítka na ruce a každý dostal opékaný párek s chlebem. Po svačině děti vesele dováděly na kolotoči, prolézačkách a na hřišti.

Tato akce se dětem líbila a už se těší na další!