wz

 Vánoce       

 

Těsně před vánočními svátky vrcholila další ze soutěží, kterými nás zaměstnává p. uč.V. Šnajdr.

Téma znělo: Umíme vyrobit i netradiční vánoční řetězy?

A na co naše hlavičky přišly? No posuďte sami!