wz

Projekt SIPVZ -  Interaktivní tabule ve výuce na prvním stupni

Detail projektu

 

Harmonogram projektu:                                                                                               stav

květen – červen        2006             příprava učebny, nákup HW, SW                              splněno

červen                      2006             instalace hardwaru, softwaru, zaškolení pedagogů      splněno

srpen - říjen              2006             zkušební provoz, příprava vyučovacích hodin             splněno

listopad - prosinec    2006             náběh na běžný provoz učebny, tvorba metodik         splněno

leden                        2007             prezentace výsledků                                                  splněno (29.11.2006, 12.1.2007, 18.1.2007)

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          INFO

VÝSTUP PROJEKTU:

Pod jednotlivými čísly najdete vypracované výukové materiály z daných oblastí RVP ve formátu *.pdf  resp. ve formátu *.notebook pro interaktivní tabuli se Softwarem SMART Board. Jakékoliv připomínky k nabízeným hodinám pište prosím na e-mail. zsnavsi@seznam.cz 

Vzdělávací oblast                                      formát  *.pdf                                        formát   *.notebook

Jazyk a jazyková komunikace                  1    2    3                                             1    2    3

Matematika a její aplikace                       1    2    3                                             1    2    3

Člověk a jeho svět                                   1    2    3    4    5    6    7                    1    2    3    4    5    6    7

Umění a kultura                                       1    2    3                                             1    2    3

Člověk a zdraví                                       1                                                         1

Informační a komunikační technologie      1    2                                                   1    2

Člověk a svět práce                                 1                                                        1

 

Zpráva o výsledku ověření - tisková zpráva

Projekt Interaktivní tabule ve výuce na prvním stupni si dal za cíl ověřit možnosti využití interaktivní tabule na 1. stupni napříč všemi předměty resp. výukovými oblastmi ve smyslu RVP. Z rozpočtu 210 tis. Kč bylo z dotace MŠMT použito 147 tis. Kč a z vlastních prostředků 63 tis. Kč. Po instalaci potřebného HW resp. SW a po zaškolení pedagogů probíhal zkušební provoz s postupným náběhem tvorby výukových materiálů. Během výuky s interaktivní tabulí se ukázalo, že interaktivní tabule zpestřuje výuku, která je tak pro žáky nyní více přitažlivá a názorná. Přípravy hodin byly, vzhledem k autorským právům, tvořeny téměř výhradně s prezentačním softwarem dodaným výrobcem interaktivní tabule. U některých připravených hodin byly použity odkazy na webové aplikace či jiné zdroje přímo na internetu. Škola v rámci projektu prezentovala jeho výstupy a předpokládá další spolupráci s okolními školami v oblasti poradenství v práci s ICT ve škole. Výukový materiál je dostupný na stránkách školy zsnavsi.euweb.cz.

 

PROPAGACE PROJEKTU:         inzerce č.1      týdeník Horizont    12.12. 2006     

                                                     inzerce č.2      týdeník Hutník       20.12.2006 

                                                     článek 1         měsíčník Jabko      12/2006     

                                                     článek 2         týdeník Horizont    12.12. 2006

                                                     článek 3         týdeník Hutník        3.1. 2006