wz

Cílem naší školy je  žák samostatný, zdravě sebevědomý, přizpůsobivý, schopný spolupráce a schopný pomoci druhým.

 

Záměr školy:

 

1.Vytvářet zdravé, bezpečné a příjemné klima ve škole, založené

    na partnerství ve vztazích mezi učiteli, učiteli a žáky, učiteli a

    rodiči.

2.Pěstovat v žácích tvořivost a aktivitu.

3.Podporovat individualitu žáka a rozvoj jeho osobnosti.

4.Vytvářet v žácích vztah k učení a vědomí nutnosti celoživotního  

   vzdělávání.

5.Pěstovat v žácích vztah ke své škole, obci, národu.

 

Organizace školního roku 2006/2007

 

Termíny prázdnin:

 

Podzimní prázdniny

čtvrtek 26.10.a pátek 27.10. 2006

Vánoční prázdniny

sobota 23.12.2006-úterý 2.1. 2007

Vyučování začne ve středu 3.1. 2007

Pololetní prázdniny

pátek 2.2. 2007

Jarní prázdniny

pondělí 19.2.-25.2. 2007

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 5.4.-6.4. 2007

Hlavní prázdniny

pondělí 2.7.2007-31.8. 2007

Vyučování začne 3. září 2007!

 

 

 

 

Základní informace o ZŠ Návsí k začátku

školního roku 2006/07

 

Počet žáků na škole:         291,  z toho na 1.stupni 140

                                                      

Počet pracovníků:    pedagogických a  vyučujících náboženství 22 + 5

                                      správních zaměstnanců 10, šk. jídelna 6

vychovatelek ŠD 2

 

Počet tříd:                            14

 

Odborné učebny:     chemie a přírodopisu, fyziky, informatiky, speciální přípravy dívek (cvičná kuchyňka), školní dílna

 

Seznam pedagogických pracovníků:

 

Dostál Libor Mgr.                                              ředitel školy

Vladimíra Demková RNDr.                               zástupce ředitele

Hartlová Jiřina Mgr.                                           výchovný poradce

 

Pavlíková Marie Mgr.                     třídní 1.A

Linková Marie                                           1.B

Sikorová Soňa Mgr.                                 2.roč.

Bojková Lýdie                                          3.roč.

Stopa Pavel Mgr.                                     4.roč.

Siudová Miroslava Mgr.                           5.roč.

                                                    

Majetný Petr Mgr.                                    6.A   

Škulcová Eva Mgr.                                  6.B

Bulawová Marie                                       7.A

Zemanová Renáta                                  7.B

Olszarová Lucie Mgr.                              8.A

Šnajdr Vladimír  Mgr.                              8.B

Komárková Hedvika Mgr.                        9.A

Solowská Simona Mgr.(nyní na MD)      9.B

zastupuje  Nikl Jan Mgr.

 

Cwik Jan                                          bez třídnictví     TV, Sv

Dziadková Hana Mgr.                                                 M, Rv

Kantorová Pavla                                                          Z, Hv

Sikorová Markéta                                                        Aj, Z