wz

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PROJEKTOVÝ DEN

 – LETNÍ KALENDÁRIUM

Co obnáší:

 

V rámci celoročního projektu na Masarykově ZŠ Návsí proběhne již čtvrtý díl školního kalendária. Letní kalendárium je zaměřeno na rozvoj sportovního ducha, posílení fyzické kondice žáků a uvědomění si

„FAIR PLAY“ zásad.

Žáci školy vytvoří maximálně 10-ti členná družstva a budou soutěžit v deseti sportovních disciplínách

 (4 disciplíny v tělocvičně - „INDOOR“,

(6 disciplín na hřišti za školou - „OUTDOOR“). V každé disciplíně reprezentuje 6 členů družstva štafetovým způsobem.

 

SEZNAM DISCIPLÍN

 

I. STUPEŇ

 tělocvična:

1. hod do basketbalového koše

2. kop do brány

3. hod papírovými koulemi na cíl

4. předávání štafetového kolíku

hřiště:  

5. běžecká štafeta

6. slalom s míčem

7. běh se zátěží

8. trakař-běh

9. chůze po novinách

10. skok v pytli

 

 

 

II. STUPEŇ

tělocvična:

 1. hod do basketbalového koše

 2. kop do brány

 3. hod papírovými koulemi na cíl

 4. předávání štafetového kolíku

hřiště:

5. slalom na kole

6. jízda zručnosti

7. běh se zátěží

8. trakař-běh

9. chůze po novinách

10. skok v pytli

 

 

Součástí projektového dne bude

maratónská štafeta,

kterou poběží 42 nejlepších běžců školy (vždy 3 z každé třídy) + jeden vyučující. Sportovci poběží vždy jeden okruh na hřišti + 19,5metru -vyučující) Třídní kolektivy předem odhadnou výsledný čas celé štafety.

V průběhu dne budou třídní kolektivy taktéž vyplňovat pracovní list obsahující úkoly se zaměřením na sportovní disciplíny a významné sportovce.

Všechny výsledky budou zaznamenány na výsledkové tabuli a pořadí tříd ohodnoceno body na nástěnku Soutěžního vlaku. Nejlepší třídní kolektivy odměněny.

I. stupeň – sladká odměna

II. stupeň – Bowling – Jablunkov.

Přestávkové bloky budou vyplněny již tradičními sportovními turnaji v kopané a volejbale žáků proti učitelům.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 

7:45 – 8:45   1. STUPEŇ - hřiště

                      2. STUPEŇ - tělocvična

9 : 00 – 9 : 30   KOPANÁ  

 (žáci – učitelé)

 

9:45 – 10:45 1. STUPEŇ - tělocvična

                     2. STUPEŇ - hřiště

 

11:00 MARATÓNSKÝ BĚH (tipovací  soutěž tříd)

 

1. stupeň oběd

 

11:30 VOLEJBAL (žáci – učitelé)

 

2. stupeň oběd