wz

S U D O K U

Kořeny lze hledat ve hře Latin Squer ( Latinské čtverce), kterou v 18. stol. vymyslel švýc. matem. Leonhard Euler. Dnes známou podobu hry vymyslel v USA Howard Garnes, který ji v roce 1979 publikoval pod názvem" Number Place" (" umísti číslice"). Po 7 letech hra začala být oblíbená v Japonsku, odkud se vrátila zpět pod názvem Sudoku, zkrácením věty "súdži wa dokušin ni kagiru(překlad - " vlož každé číslo na určené místo").

Sudoku zcela potvrzuje starou a dobře známou českou poučku o tom, že v jednoduchosti je krása. Nevyžaduje znalost určitého jazyka ani encyklopedické znalosti. Je to hra, při které potřebujete jen tužku, papír a trošku logického myšlení. Je vhodná pro dospělé i děti, které umí počítat aspoň do 10.

Princip: Základem je tabulka, která má 81 polí uspořádaných do čtverce (9x9 polí). Pole jsou dále seskupena do 9 čtverců po 9 polích ( 3x3 pole). Těmto čtvercům říkáme oblasti. V zadání úlohy je již několik čtverců vyplněno číslicemi od 1 do 9. Cílem hry je doplnit v co nejkratším čase do zbývajících prázdných polí čísla od 1 do 9.. V žádném řádku, sloupci ani oblasti se nesmí žádná číslice vyskytovat vícekrát.

      6       7  
7     1 4 5 6    
2         3   4  
    1 3     8    
  6 A         9  
    9     7 5    
  7   8         6
    2 7 5 4     8
  5       1      

U nás na škole probíhala soutěž prvním rokem a zúčastnilo se jí 32 soutěžících z 2. st. ZŠ.

Zde jsou výsledky, při kterých bylo rozhodujícím kritériem správné řešení a čím nejkratší čas:

Soutěž družstev: 1. 9.A  A. Koudelková, D.Čapek, V. Kantor, K. Szotkowská
  2. 7.A  H. Raszková, J. Klapsia, A.Volný, R. Labaj
  3. 9.B  M. Pyszko, M. křibík, D. Krzok, H. Olšanská
Soutěž jednotlivců: 1. 9.A  Daniel Čapek
  2. 8.A  Martin Janiczek
  3. 9.A  Alžběta Koudelková