wz

Volný čas dětí      

 

 

V tomto školním roce 2005//2006 pracují na škole zájmové kroužky :

 Umění:

- flétny                                   p. M. Linková

- keramický                            p. L. Olszarová

- paličkování                          p. M. Pavlíková

- ruční práce                          p. Siudová M.

- ruční práce                          p. Zemanová R.

 

Sport:

- fotbalový                             p. P. Majetný

- stolní tenis                           p. V. Šnajdr

- vybíjená                               p. S. Sikorová

- šachový                               p. Bojková L.

 

Věda a jazyky:

- fyzikální                              p. R. Zemanová

- počítačový                          p. P. Stopa

- přírodopisný                       p. E. Škulcová

- chemický                            p. H. Komárková

 

Roční poplatek za každý kroužek je 50,- Kč.

Za keramický kroužek je 100,- Kč.( nákup hlíny, glazur,...).

 

 

 

 

 

 

 Protidrogový program:

 

V rámci využití volného času žáků již několika let  probíhá protodrogový preventivní program pod vedením

p.Šnajdra a p.Cwika. Z vlastních aktivit žáků probíhají během školního roku diskotéky ( 4 až 5) krát ročně.

A žáci vydávají svůj vlastní školní časopis

 

Faraón 

 

 

 

 

            Soutěžní vlak

V rámci uskutečňování prevence zneužívání návykových látek a dalších patologických jevů probíhá na ZŠ Návsí projekt pod

názvem „SOUTĚŽNÍ VLAK“. Hlavní náplní projektu je aktivní využití

volného času žáků školy.

Ve školním roce 2005/2006 proběhla celá řada akcí spojených s 

vyplněním stanoveného cíle. Akce vedené na základě dobrovolné účasti

žáků, lze rozdělit do několika kategorií:

 

 

 1. kulturní

Šachy - turnaj

Kočky 2006

"BUM"

Sběr listů

Podzimní plakátování

Pěvecká soutěž

Taneční vánoční diskotéka

Vánoční řetězy

Rébusové odpoledne

 

 

 2. sportovní

Přespolní běh

Cesta "vzhůru 

Voleybal

Noheybal

Stolní tenis

Vědomostní soutěž OH

Hokejová tipovací soutěž OH

 

 

 

 

 3. akce tabu

 

- Provozování schránky důvěry tzv.

„TABU krabičky“ aneb krabičky utajovaných

skutečností

- Uskutečnění dvou TABU odpolední

    A) Problémy žáků ve škole

    B) Přátelství a kamarádství

-Účast žáků 9-tých tříd na besedě se sexuologem

„Lásku ano, dítě ještě ne“                                        

 

                                                   

4. ostatní 

 

- Celodenní minivýlet s přespáním pro nejlepší

třídní kolektiv prvního a druhého stupně do

Jasení.

- Vydávání školního časopisu „Faraon“

 

 


 

                                                                  

 

Většina akcí je bodována po celý školní rok a výsledky byly zapisovány na nástěnce Soutěžního vlaku. Na závěr školního roku jsou vyhodnocovány nejlepší

třídní kolektivy ve školním roce.  

 

 

 

Akcí se zúčastňují žáci celé školy. Je potěšitelné, že projevují zájem o jejich

pořádání, což dokazuje i jejich nadprůměrná účast.

Tento projekt sklidil velké sympatie nejen u žáků a učitelů školy, ale i u jejich rodičů, o čemž svědčí jejich významná podpora při financování odměn z rozpočtu SRPŠ školy Návsí.

 

 

 

                                        A teď pár slov k méně příjemnému tématu a tím jsou                                                  

 

 

 

                                     Drogy                 

 

 

 

 

Drogy jsou v dnešní době opravdu velkým nebezpečím a člověk si musí uvědomit, co vše mu mohou způsobit

Většina z nás se denně potýká s nějakou drogou. Je to ranní šálek čaje či kávy, Coca cola, sklenka vína, pivo aj. Pokud tyto návykové látky užíváme přiměřeně, jsou relativně neškodné. V mnoha částech světa také není jejich užívání nijak protizákonné.

Jiné druhy drog jsou však nebezpečné a jejich pěstování i distrubuce jsou protizákonné. Sem patří látky jako heroin či koks a člověk, který je má u sebe nebo je bere, se může dostat do střetu se zákonem.

Užívání drog způsobuje nejrůznější nemoci, které často končí i smrtí. Bývá to nakažení virem HIV a později onemocnění AIDS. Vznikají abscesy a hepatitidy všech různých typů.

H I V - toto onemocnění způsobuje ztrátu lidské imunity před nejrůznějšími infekcemi. Napadá určitou skupinu bílých krvinek, které mají důležitou úlohu v imunitním systému. Virus se v nich množí a nakonec je usmrcuje.

AIDS- jedná se o konečné stádium infekčního onemocnění způsobeného virem HIV, který vede ke ztrátě imunity. V celé České republice je infikováno zhruba 450 lidí a asi 136 lidí je nemocných. Na světě se denně nakazí 16 000 lidí a již je nakažených asi 10 000 000 lidí.

ABSCES- je zánětlivé, ohraničené hnisání, které vzniká nesterilním vpichem. Projevuje se bolestí a napětím v místě vpichu. Místo vpichu zčervená a je teplé.

HEPATITIDY TYPU A,B,C...- žloutenka. Projevuje se bolestí břicha, horečkou, bledou pletí a lehkým zežloutnutím. Je zde nebezpečí poškození jater.

 

 

Rozdělení drog

Alkohol - whisky, gin, pivo, víno atd.               
-Tabák - cigarety, doutníky, šňupací tabák
-Kofein - čaj, káva, Coca-cola
-Barbituráty - Amylobarbiton, Pentobarbiton
-Amfetaminy - etadrom, dexadrom, bemuedrom
-Opiáty - Heroin, Morfin, Codein, Braun, Opium, Metadon
-Halucinogeny - LSD, Lysohlávka, Mezkalin, Benactyzin, Bufotenin, Mochomůrka červená, DMT, Durman, Muškátový oříšek, Kawa - kawa, Bulbokapnin, Yohimbin, Ženšen, Harmin a Banisterin, DOM, 2C-B, 2C-D, 2C-E, PCP, Ketamin
-Tlumicí látky - Diazepam, Rohypnol, Rapedur, Fenobarbital, Sekonal, Meprobamat
-Cannabisové látky - Marihuana, Hašiš, Hašišový olej
-
Stimulační drogy -Pervitin, Kokain, Extáze, Crack, Fenmetrazin, Kofein, Efedrin, Kathin, Amfetamin,listy Koky nebo krystalické deriváty
-Těkavé látky - Toluen, Aceton, Nitroředidlo

 

 

 

 

 

 

- Vážný problémŠIKANA

 

 

Šikana je v dnešní době velkým problémem. Snad na každé škole se v nějaké míře projevuje. Problém je především v tom, že děti se o ní bojí říct svým rodičům a učitelům.

Některé dítě má to štěstí, že se ho šikana nedotkne, ale někteří to štěstí nemají. Pro šikanované dítě je hrozně těžké, když každé ráno jde do školy se strachem, co mu zase spolužáci provedou.
Šikana se může projevovat různě. Dítěti rozhodně neprospěje ani to, že si na něj ostatní vymyslí nějakou nepříliš lichotivou přezdívku. A to je snad ještě ten nejlehčí druh šikany.
Některé děti jsou šikanovány už delší dobu a bojí se říct o tom někomu. Vždyť jaký by to mělo účinek? Ten, kdo dotyčného šikanuje, stejně dostane jen poznámku nebo horší známku z chování a dítěti se budou spolužáci posmívat o to víc, protože žaluje.
Zamyslete se nad tím, jestli jste ve vašem okolí šikanu nezaznamenali. A pokud ano, zkuste s tím něco udělat! Hodně štěstí!