wz

Ruční práce

Chcete umět to, co naše babičky? Chcete se naučit trpělivosti a umět si zkrášlit domov vlastními výrobky?

Tak neváhejte a přihlaste se do našeho kroužku!!!

 

 

Není nad to vyrobit si něco pro potěšení své nebo i svých blízkých. Proto jednou za 14 dnů dvě hodiny v pátek věnují děvčata 6.A
tomuto snažení v kroužku ručních prací pod vedením. p. uč. Renáty Zemanové.
Ozdobí si tak domov velikonočními výrobky, potěší maminku ke Dni žen nebo namalují něco na skleněný obrázek.
" Také stojan na tužky by nebyl k zahození ", říkají. Posuďte sami, co se jim zatím podařilo.

 

  

 

2006/2007