wz

Co se u nás právě děje?

Říjen

STRÁNKY MZŠ NÁVSÍ POMALU STĚHUJEME NA NOVÝ SERVER. POŘÍDILI JSME SI DOMÉNU 2.ŘÁDU A VY NÁS TEĎ NAJDETE NA ADRESE

www.zsnavsi.cz

Doufám, že se vám bude změna zamlouvat... Napište nám o tom třeba do diskuse na nových stránkách.                  

Září

3. 9. 2007 slavnostní zahájení nového školního roku 2007/2008

                                   V 1. a v 6. ročníku zahájena výuka podle nového ŠVP (Školního vzdělávacího programu) s názvem:

                                                              " Škola pro každého"

 

Prázdniny od 1.7. 2007 do 2.9. 2007

Červen

29. 6. 2007 slavnostní zakončení školního roku 2006/2007 na Dni Návsí u sportovního areálu Vojan

22. 6. 2007 proběhl 4. celoškolní projektový den s názvem Sportovní maraton

 

14. 6. 2007 prvňáčci zdolávali Filípku

 

14.6. 2007 na výlet do Ostravské Zoo se vydaly 2.A, 2.B a 3. A třídy

 

14. 6. 2007 proběhl v Třinci Atletický trojboj žáků 1. st.

 

13. 6. 2007 se konaly v MŠ koloběžkové závody

 

12. 6. 2007 se žáci 7. tříd vydali po stopách středověku do Archeoparku v Chotěbuzi u Českého Těšína.

 

7. 6. 2007   se náš žák 8.A třídy Ondřej Beňuš zúčastnil akce TALENT REGIONU v Třinci v Trisii.Ondra se pravidelně zúčastňuje okresního kola matematické

                   olympiády od 6. třídy. Pro žáky byl připraven nejen kulturní program, ale také pohoštění a skvělé ceny, mimo jiné i finanční částka. Akci

                    zponzorovalo 24 firem s hlavním podílem však Třinecké železárny. Přítomen byl také personální ředitel TŽ Ing. Heczko.

        Touto cestou bych chtěl poděkovat mé třídní učitelce paní Bulawové, která mě celá léta na soutěže z matematiky připravovala a panu řediteli

         Dostálovi, který mě na tuto akci doprovázel.Ondřej Beňuš

7. 6. 2007 shlédli žáci 1. a 2. tříd Divadlo.....

4. 6. 2007 se na výlet vydala 7.A.s p. uč. P.Majetným a p. uč. V. Šnajdrem. Jejich cílem byly Pustevny a městečko Rožnov pod Radhoštěm.

1. 6. 2007  se 5. tř. s p. uč. P. Stopou byla podívat na Den dětí v Městském lese v Jablunkově. Žáci shlédli folklorní vystoupení mnoha souborů, mezi nimiž byl i

                  jablunkovský taneční soubor Jackové.Pro děti byla připravena spousta poutavých atrakcí a stánky s občerstvením.

Květen

31.5. 2007 výlet 7. B s p. uč. H. Komárkovou a p. uč. V. Šnajdrem na hrad Helfštýn a do Teplic nad Bečvou

30.5. 2007 navštívili naši deváťáci místní Obecní úřad, kde se získali praktický přehled o tom, jak funguje a pracuje OÚ, jaké problémy se řeší na OÚ

30.5. 2007  proběhlo během dopoledne fotografování tříd

29.5. 2007  žáci 8. tříd navštívili Český a Polský Těšín ( papírny, synagogu, muzeum, kostel...)

29. 5. 2007 se žáci 5. tříd zúčastnili Atletického poháru v Třinci.

29. 5. 2007 se uskutečnila pro žáky 7. tříd beseda o Plazech ( hadi, ještěrky,...), která byla velice zajímavá. Besedu vedl p. Richard Valko z blízkého Nýdku. 

                   Žáci se dozvěděli hodně zajímavosti o této živočišné skupině a mohli si hady pohladit, vzít do ruky. Zbavili se tak  zbytečného ostychu a strachu.

24. 5. 2007 otestovali žáci 8.ročníků své znalosti z ČJ, M, OSP ve Srovnávacím testu společnosti SCIO.

24. 5. 2007 žáci 6. tř. zavítali s p. uč. H. Dziadkovou a p.uč.D.  Muchovou do westernového městečka Boskovic a Dino parku při ZOO ve Vyškově

23. 5. 2007 proběhla v místní knihovně 3. vyučovací hodinu velmi poutavá beseda pro žáky 6. a 8. ročníků o Novém Zélandu s promítáním diapozitivů.

23. 5. 2007  se někteří chlapci  z 8. ročníku zúčastnili exkurze do Třineckých železáren, kde si prohlédli provoz železáren a prošli si jednotlivá zajímavá pracoviště

21.5. 2007  Jednodenní výlet 3.B a 4. tř. s p. uč.L. Bojkovou a p. uč. Sikorovou S.do Brna a Moravského krasu.

19. 5. 2007   se konaly tradiční Dětské radovánky pod záštitou SRPŠ v Návsí. Děti čekalo bohaté občerstvení a dospělé skvělý program za doprovodu místní

                     hudební skupiny DRONG.

17. 5. 2007   žáci 6. třídy sehráli divadlo" Čert a Káča" i v Pečovatelském domě v Návsí

16.-18. 5.  2007 zavítala 8. A s p. učitelkou M. Bulawovou do našeho hlavního města Prahy na třídenní školní výlet.

15. 5. 2007   sehráli žáci 6. třídy pod vedením p. učitelky D. Muchové divadlo "Čert a Káča" pro důchodce v restauraci Mrózek a žáci 1. st. pod vedením p. uč.

                     M. Linkové vystoupili s programem básniček a písniček

15. 5. 2007 se žáci 8. ročníků zúčastnili exkurze na Úřad práce do Třince.

10. 5. 2007 se konal na Vojanovském hřišti v Návsí turnaj Mc Donald cup ve fotbale, kde se v kategii 1. 2. a 3. tř. umístili naši žáci na velmi pěkném 1. místě.

                    Blahopřejeme!

8. 5. 2007   Státní svátek - v o l n o

7. 5. 2007   proběhl Humanitární den s nácvikem protipožární ochrany, zdravovědy a orientací v terénu.

2. 5. 2007   proběhlo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriády v Jablunkově v kat. 6. a 7. tříd. Soutěž byla letos velmi  náročná. Mezi úspěšné řešitele se

                   letos z naší školy nikdo nezařadil.

1. 5. 2007    Státní svátek - v o l n o

Duben     

24. 4. 2007  navštívili žáci 8. ročníku Planetárium a Hornické muzeum v ostravě

23. 4. 2007  strávili žáci 6. tř. odpoledne a noc v rekreačním středisku v Jasení.Toto odpoledne bylo odměnou za nejlepší umístění třídy v loňském školním roce  

                       v celoročním projektu Soutěžní vlak

23. 4. 2007  absolvovali žáci 9.roč., někteří žáci 7. roč. a 5. roč.,  přijímací zkoušky na SŠ.

20. 4. 2007   naši žáci 1. st. "Otevírali studánky" ve spolupráci s Ochránci přírody z Návsí

17. 4.-19. 4. 2007 pomáhalo 15 našich žáků při veřejné sbírce "Pomáhat může každý" humanitární organizace Adry. Za jejich ochotu a pomoc jim patří dík.

                         (M. Janiczek 9.A,B.Turoň 9.A, P.Stawarczyk 9.A, S.Kantorová 9.A, K.Raszková 9.B, A.Cieslarová 9.A, M.Lysková 9.B, P.Sztefková 9.B,  

                           A.Burdová 8.A, N. Bandyová 8.A, M. kantorová 8. A, R. Raszková 6.A, L. Vojtovičová 6.A, A.Samcová 6.A, M. Sikorová 6.A

17. 4. 2007 se konaly v 15:15 hodin třídní schůzky, kde se rodiče mohli informovat o prospěchu a chování svých dětí a o plánovaných činnostech do konce

                      školního roku.

 

11. 4. 2007  proběhlo okresní kolo matematické olympiády. Hezké 2. místo obsadil

4. 4. 2007 probíhal na naší škole projektový den ke Dni Země.

2. 4. 2007  žáci 2. st. shlédli  představení: "Staré pověsti české" v Divadle loutek v Ostravě

Březen   

30. 3. 2007 proběhlo okrskové kolo ve volejbale dívek 2. st. v Bystřici

28. 3. 2007 se uskutečnil volejbal dívek 2. st.  v Jablunkově pod DDM

27. 3. 2007 žáci 6. tř. se zúčastnili přehazované v Bystřici

21. 3. 2007 okrskové kolo ve vybíjené - smíšená družstva v Jablunkově

                    3. místo: M. Bocek, M. Hrubý, J. Zwierzyna, V. Hamroziová, P. Walach, R. Sikora, R.- Kajfosz, D. Raszka, J. Sikora, M. Sikora, M. Otruba

15. 3. 2007   se uskutečnil Den otevřených dveří pro žáky a rodiče ze ZŠ Hrádek a ZŠ Milíkov. Den otevřených dveří se setkal u dětí s velkým ohlasem i paní učitelky byly velmi nadšené. Pro děti jsme připravili pokusy ve fyzice, chemii a přírodopisu,  prohlídku 2 multimediálních učeben, ukázku práce v keramické dílně a kroužku paličkování, návštěvu počítačové učebny a vše  završili pohoštěním v kuchyňce.Nakoukněte.

14. 3. 2007 okrskové kolo ve vybíjené - dívky 1. st. v Mostech u Jablunkova

                   1. místo  : V Hamroziová, V. Šínová, M. Sikorová, R. Stopová, K. Zietková, P. Rucká, A Chýlková, M. Gomolová, D. Raszková, K. Kukuczková,

                                 N. Rusnoková, R. Puczoková

14. 3. 2007   proběhla recitační soutěž v DDM v Jablunkově . Do okresního kola postupují:  Pavlína Šnajdrová, Lukáš Sikora  4.tř.  , Nikola Turoň 6. tř.

13. 3. 2007   proběhla pěvecká soutěž v DDM v Jablunkově.

7. 3. 2007    proběhlo školní kolo recitační soutěže

5. 3. 2007    proběhlo školní kolo pěvecké soutěže.               

5. 3. - 10. 3. 2007  se konal na chatě Gírové tradiční lyžařský a turistický výcvikový kurz 7. ročníků pod vedením trenéra p. uč. Cwika a zkušených

                        instruktorů

 

Únor

28. 2. 2007 proběhlo školní kolo matematické soutěže - Pythagoriáda .Mezi úspěšnými řešiteli školního kola skončili :

                   7.B - Eliška Kovářová - 11 bodů

                   7.A - Robin Byrtus - 10 bodů

                   7.B - David Sikora - 10 bodů

                   7.A - Vojtěch Skopal - 9. bodů

 

 

19. 2.- 25. 2. máme jarní prázdniny!

7. 2. 2007 proběhlo okresní kolo ve šplhu ve F-M

2. 2. 2007 - jednodenní pololetní prázdniny!

1. 2. 2007 psali žáci 9. ročníků srovnávací vzdělávací testy společnosti CERMAT z M, Čj a obecných předpokladů.

                Testy putovaly do Prahy ke zpracování a vyhodnocení.

KONEČNĚ JSME SE DOČKALI SNĚHOVÉ NADÍLKY!  

Leden.

31. 1. 2007  se bude vydávat vysvědčení za 1. pololetí šk.r. 2006/2007

                      1.st.- 4. vyučovací hodinu

                      2. st.- 5. vyučovací hodinu

25. 1. 2007  "Beskydská laťka " v Třinci : 4. místo - T. Douchová 8.A

20. 1. 2007  se uskuteční od 19:00 hodin školní ples v restauraci Mrózek. Přijde se pobavit až do ranních hodin.Čeká Vás zajímavá tombola,

                    bohaté občerstvení a skvělá hudba Drong. Není nad venkovské plesy.Všichni jste srdečně zváni!!!  

16.1.-18.1.  pečeme ve školní kuchyni zákusky na ples. Je možné  si je zakoupit v pátek 19. 1. během dopoledne v jídelně školy.

12. 1. 2007   proběhla sportovní soutěž ve ŠPLHU v Třinci a naši sportovci se umístili takto:

                    1. místo Tereza Douchová 8. A, postupuje do okresního kola

2007

 

Prosinec

Vyučování  začíná ve středu 3. 1. 2007

23.12. - 2. 1. 2007   jsou  V Á N O Č N Í   P R Á Z D N I N Y !!!

22. 12. 2006  a přišel čas Vánoc....

 

20.12. 2006  1. stupeň navštívil dopoledne Divadlo loutek v Ostravě

19.12. 2006 Vánoční koncert našich žáků pro rodiče ve 15:00 v jídelně školy

6. 12. 2006  Přišel se podívat M I K U L Á Š......

4.-6.12. 2006 psali žáci 9. tř. 1 vyučovací hodiny Srovnávací SCIO testy

Listopad

29. 11. 2006  v 15:15 se konaly třídní schůzky. V jejich rámci proběhla prezentace nově otevřené multimediální učebny s interaktivní tabulí. 

23. 11. 2006  proběhla ve spolupráci s Maticí Slezskou pěvecká soutěž.

23. 11. 2006  Další úspěch - turnaj ve volejbale v Mostech u Jablunkova.

                          Získali jsme velmi pěkné 1. místo. GRATULUJEME!!!

22. 11. 2006    proběhl turnaj ve florbale v Bystřici. Naši  hráči 2. st. postrádali loňské opory týmu, ale bojovali ze všech sil.                

8. 11. 2006    Žáci 2. st. a žáci 5. tř. shlédli zhudebněné filmové představení o EVROPSKÉ UNII v Jablunkově

2. 11. 2006     Naši deváťáci zavítali na Den otevřených dveří do Třinecké střední odborné školy na Kanadě.

Říjen

31. 10. 2006   Soutěž v AJ na ZŠ v Jablunkově. Naši deváťáci získali pěkné 2. místo mezi okolními školami.

30. 10. 2006  1. stupeň shlédl animované  filmové představení " Láska prochází pedálem". Film se dětem moc líbil.

26. 10.  a 27. 10. 2006  Podzimní prázdniny!!!

25. 10. 2006  1. projektový den pod názvem Cesta vzhůru. Den plný sportu, nápadů a pilné práce.

20. 10. 2006  se uskutečnila tradiční exkurze žáků 9. ročníků do OSVĚTIMI a do solných dolů ve Věličce.

18. 10. 2006  proběhl v klubovně Vojanu - Návsí šachový turnaj našich žáků. Matice Slezská Vojan-Návsí připravila pro děti

                         velmi pěkné soutěžní dopoledne s bohatým občerstvením a hezkými cenami.

                         Mezi nejlepší šachisty se zařadili: Marek Raszka 1.A, Tomáš Bulawa 3.A, Daniel Raszka 4.A, Vojtěch Skopal 7.A, Simona Karchová

                         Každý získal 1. místo ve své kategorii.

 

11. 10. 2006   se konalo okresní kolo v přespolním běhu v Dobré u F-M

                          2. místo v družstvech vybojovala: T. Douchová 8.A, M. Kantorová 8.A, Z. Sztefková 8.B,

                          N. Chodurová 7., Viščorová 9.A, P. Kuffová 9. A

9. 10. 2006     proběhly letošní první třídní schůzky a schůze SRPŠ

3. 10. 2006     naše 2. a 3. třídy začaly jezdit na plavání do Bystřice

Září - opět začala škola - školní rok 2006/2007

26. 9. 2006     okresní kolo atletického čtyřboje

                         4. místo obsadila celkově Tereza Douchová z 8. A

22. 9. 2006     proběhlo okrskové kolo v přespolním běhu pro 2. st. v Třinci.

                         1. místo obsadila Tereza Douchová z 8. A

                         3. místo obsadila Mirka Kantorová z 8. A

                         Družstvo děvčat obsadilo celkově 1. místo a postoupilo do okresního kola ve F-M

20. 9. 2006    proběhlo okrskové kolo v přespolním běhu pro 1. st. v Jablunkově.

14. 9. 2006 byla pro žáky otevřena nová multimediální učebna s interaktivní tabulí.

13. 9.-15.9. 2006 zavítala 9.B na třídenní výlet do Prahy. Výlet se podařil, počasí bylo výborné, žáci - unaveni, učitelé - spokojeni.

4. 9. 2006     První školní den!  Žáci 9. tříd přivítali 29 nových prvňáčků. Přejeme šťastné krůčky při získávání vědomostí a dovedností v  naší škole, spoustu správných kamarádů, mnoho zážitků a dobré učitele.

     

 

2006/2007

Červen - měsíc školních výletů

27. 6. 2006 chystáme  letní olympijské hry na víceúčelovém hříšti v netradičních disciplínách

23. 6. 2006 Den otevřených dveří - přijďte se podívat, jak se škola mění, těšíme se na Vás  

21. 6. 2006 celoškolní projekt: Neznáme se, poznáme se

19. 6. 2006 školní výlet 8.A do Hrádku - turistika a smažení vaječiny.

16.6. 2006 školní výlet 9.A do Teplic nad Bečvou a Hranic na Moravě

12. 6. 2006 školní výlet 8.B na Pustevny

12. 6. 2006 školní výlet 5. tř. do Rožnova pod Radhoštěm

9. 6. 2006 školní výlet 7.A, 7.B na Helfštýn.

9. 6. 2006 školní výlet 6.A, 6.B na Šance, Polom, Severku a do Mostů u Jablunkova na bobovou dráhu

9. 6. 2006 výlet 4. tř. do Chotěbuzi - Archeoparku

8. 6. 2006  8. ročníky navštívily Muzeum a kulturní památky v Cieszyne

2. 6. 2006 školní výlet 9.b na Pustevny a Radhošť

1. 6. 2006 červnové plakátování na téma : Naši domácí mazlíčci. Výstavka je v naší školní budově.

Květen ve znamení BATIKY a SPORTU

24. 5. 2006 školní výlet 3. tř. do Boskovic

24. 5. 2006 se konala beseda 9. tříd na OÚ se starostkou obce Návsí PaeDr. Lenkou Husarovou

24. 5. 2006 jsme shlédli na Vojanovském hřišti vystoupení Sokolníků

20. 5. 2006 jsme uspořádali v areálu MŠ Kaštanová v odpoledních hodinách Školní radovánky pro děti a jejich rodiče

16. 5. 2006 školní výlet 1.A, 1.B, 2. tř. do Frenštátu pod Radhoštěm

10. 5. 2006  4. místo Ondřej Beňuš  ve fyzikální soutěži -  Archimediáda

 

5. 5. 2006  besedovali žáci 9. roč. s legionářem panem Czeczotkou, který prožil  2. světovou válku

5. 5. 2006  v okrskovém kole fotbalového turnaje McDonald´s cup 1.-3. tř. vybojovaly 3. místo

5. 5. 2006  pod názvem " Otevírání studánek" proběhla akce pro 1. st. ZŠ  ve spolupráci s Ochránci přírody z Návsí 

 

3. 5.  2006  se naše 9. ročníky zúčastnily besedy v rámci výchovy k rodičovství: " Láska ANO - děti ještě ne", s MUDr.Petrem Kovářem  v Třinci

2. 5. 2006  jsme se zúčastnili okrskového kola dopravní soutěže v Jablunkově, kde se naše 5.-6. tř.  umístily na 2. místě

Duben

24. 4. 2006  naši deváťáci úspěšně absolvovali přijímací zkoušky na SŠ. Byla přijata také 1. žákyně 5. r. na osmileté gymnázium do Č. Těšína.

23. 4. 2006  se žáci 9.A a 9.B zúčastnili krajského kola tradiční vědomostní soutěže Eurorebus v Ostravě, kde se umístili na 10. místě (9.B) a 21. místě (9.A) ze  46 zúčastněných škol. Obor soutěže byl zeměpis, dějepis, přírodopis ale i např. společenské obory a souvislosti těchto oborů lidské činnosti.

21. 4. 2006  se u nás konal Den Země v rámci ekologické výchovy

20. 4. 2006  proběhlo u nás matematické klání mezi třídami i jednotlivci pod názvem : Zvládnu SUDOKU ?

  Jaro je konečně tady !!!

12.4.2006    3. místo v okresním kole ve volejbalu - chlapci 9. tříd

5. 4. 2006    2. místo Ondřej Beňuš - 7. A  v okresním kole matematické olympiády

4. 4. 2006    se konal turnaj ve volejbalu v Jablunkově, kterého se  zúčastnila děvčata 9. tříd, vybojovala 1. místo, a postupují do okresního kola

Březen

30. 3. 2006  sehráli chlapci 9. tříd velmi úspěšný turnaj ve volejbalu s  okolními školami v Bystřici a postupují do okresního kola.

27. 3. a 28. 3. 2006 navštívily 8. ročníky, v rámci předmětu Svět práce, Úřad práce v Třinci, kde se seznámili s možnostmi dalšího studia na středních školách

27. 3. 2006  jsme se zúčastnili sportovní soutěže "Jablunkovská laťka", kde jsme uspěli následovně:

                1. místo CH: Daniel Čapek - 9.A

                2. místo    D: Tereza Douchová - 7.A

               B L A H O P Ř E J E M E !!!